Pivovarnické a sladovnické práce

Akreditovaný rekvalifikanční kurz (duben 2024)

 
Na dotaz
49 500 Kč

Výuka probíhá:

 • v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS
 • školících prostorech Senzorického centra
 • čtvrtprovozních a poloprovozních pivovarech

Termín - zahájení kurzu: duben 2024

Součástí kurzu je Senzorická zkouška a certifikát „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“.

Ohlasy našich absolventů - ZDE

 

Ozvěte se nám, rádi vám poradíme s financováním.

Profil absolventa:

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby sladu a piva (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování, varní proces,  kvašení mladiny, dokvašování mladého piva, filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení do transportních obalů)
 • kvalifikovaně pracovat podle daného výrobního postupu
 • zvolit technologické podmínky a parametry výroby sladu a piva
 • zaznamenat a vyhodnotit technické údaje a podat zprávy o výrobních procesech a výsledcích
 • zná základní bilanční výpočty
 • ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii
 • má ucelené znalosti o surovinách, obalech, pomocných a přídatných látkách používaných při výrobě sladu a piva, jejich přejímce a kontrole
 • udržovat a pomnožit kvasničné kultury
 • obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu a piva
 • vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo
 • čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit a provádět základní opravy technického vybavení
 • provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu
 • provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 • interpretovat a provozně využít získané výsledky rozborů
 • zná podmínky skladování surovin, jejich ošetření, úpravu, předběžné zpracování, balení a transport
 • zná podmínky skladování hotových výrobků, jejich balení, označování a expedici
 • je seznámen se základní legislativou vztahující se k výrobě sladu a piva

Ohlasy absolventů: https://beerresearch.cz/vzdelani-skoleni/absolventi-ohlasy/


Předběžný časový rozvrh výuky:
Kurz probíhá v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky.

Teoretická výuka: vždy každý druhý týden po dobu 7 měsíců.

Praktická výuka: každý druhý týden - dle dohody po skupinách 2-3 osob.

Zkouška složená z písemného testu, z ústní části před zkušební komisí  a z praktické části v laboratoři.
Závěrečné teoretické a praktické zkoušky ze získaných znalostí a dovedností v okruhu Technologie sladu, Technologie piva a Laboratorní kontrola.
Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).
 
Místo konání kurzu je upřesněno dle zájmu (Praha / Brno).
 

Vstupní předpoklady:
Minimální věk 18 let

Kombinovná forma vzdělávání:
Část teoretické výuky probíhá distančně (přes Teams), větší část teoretické výuky a celá praktická část prezenčně.
Účast na kurzu musí být min. 80 %
Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko–sladařské praxe.


Odborným garantem kurzu: Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. | +420 736 218 250 | fiala@beerresearch.cz

 

Zpět do obchodu