Z důvodu proti pandemickému opatření jsou kurzy a semináře pozastaveny.

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy VÚPS, a.s., dle akreditace MŠMT-1374/2018-1/38 (udělena 11.4.2018 do 11.4.2021)

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.
Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., fiala@beerresearch.cz