DRŽITELÉ, PROVOZOVATELÉ A VEDOUCÍ PIVOVARŮ ČESKÝCH ZEMÍ 1869-1989

Soupis provozovatelů a vlastníku českých pivovarů

–32 % 300 Kč

Autorem knihy: Zbyněk Likovský

Personálie našich pivovarů od počátku průmyslové revoluce v pivovarství do listopadu 1989.

 

Historie pivovarství našich zemí začíná kdesi v nedohlednu, dávno před nejstaršími písemnými záznamy.

Stodvacet roku, jimž je tato publikace věnována, zahrnuje dvě historické etapy vývoje našeho pivovarství.

Prvá z nich začíná zrušením monopolu na propinační právo v Čechách (zemský zákon č.55 ze 30 dubna 1869),

na Moravě (zemské zákony č. 23 z 29. dubna 1869) a v někdejším rakouském Slezku.

Ukončila ji tzv. socializace, jež začala únorovým pučem v roce 1948.

Přinesla nejen hluboké změny politické, ale i společenské a hospodářské.

Období po listopadu 1989, počínající sametovou relovucí, je již naší současností...

 

Formát: A5 (vázaná), Rok vydání: 2010

488 stran

ISBN: 978-80-86576-40-4