SENZORICKÁ ANALÝZA PIVA

Kniha, která vás naučí degustovat pivo

 

 
350 Kč

Senzorická analýza piva

Autoři: Jana Olšovská, Pavel Čejka, Karel Štěrba, Martin Slabý, František Frantík

 

Požadavky konzumentů piva na senzorickou kvalitu a pestrost nabídky různých druhů stále rostou, což klade stále větší nároky na senzorické posuzování.

Aby byly parametry piva porovnatelné, musí být podmínky a způsob degustace jednotné a jasně dané.

 

Podmínky degustace a způsob výcviku a výběru posuzovatelů řeší národní a evropské normy, vlastní hodnocení popisuje mezinárodní konvenční metodika EBC 13.12 a řada odborných cizojazyčných publikací.

Na českém trhu však dosud neexistuje žádná ucelená publikace, která by českému čtenáři přiblížila všechny tyto potřebné informace. Kniha „Senzorická analýza piva“ přináší komplexní pohled na problematiku senzorické analýzy piva u nás a důraz je přirozeně kladen na pivo naší provenience.

Je určena odborníkům v oboru, ale i zájemcům o pivo, kteří se chtějí naučit posuzovat předmět svého zájmu co možná nejobjektivněji.

Je rozdělena do devíti kapitol, reflektujících současný stav poznání v teoretické i praktické rovině cizojazyčných publikací.

 

Rok vydání: 2017

146 stran

Vydavatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

ISBN 978-80-86576-74-9