SENZORICKÁ ANALÝZA PIVA

Kniha o degustaci piva

 
350 Kč

Požadavky konzumentů piva na senzorickou kvalitu a pestrost nabídky různých druhů stále rostou, což klade stále větší nároky na senzorické posuzování.

Aby byly parametry piva porovnatelné, musí být podmínky a způsob degustace jednotné a jasně dané.

Podmínky degustace a způsob výcviku a výběru posuzovatelů řeší národní a evropské normy, vlastní hodnocení popisuje mezinárodní konvenční metodika EBC 13.12 a řada odborných cizojazyčných publikací. Na českém trhu však dosud neexistuje žádná ucelená publikace, která by českému čtenáři přiblížila všechny tyto potřebné informace. Nová kniha „Senzorická analýza piva“ přináší komplexní pohled na problematiku senzorické analýzy piva u nás a důraz je přirozeně kladen na pivo naší provenience. Je určena odborníkům v oboru, ale i zájemcům o pivo, kteří se chtějí naučit posuzovat předmět svého zájmu co možná nejobjektivněji. Je rozdělena do devíti kapitol, refl ektujících současný stav poznání v teoretické i praktické rovině.cizojazyčných publikací.

Autoři: Jana Olšovská, Pavel Čejka, Karel Štěrba, Martin Slabý, František Frantík

Vydavatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

ISBN 978-80-86576-74-9