SENZORICKÁ ANALÝZA PIVA

Kniha, která vás naučí degustovat pivo

 

 
Skladem
350 Kč

Senzorická analýza piva
Autoři: Jana Olšovská, Pavel Čejka, Karel Štěrba, Martin Slabý, František Frantík

Senzorická analýza je v současné době při posuzování kvality potravin stejně významným nástrojem jako exaktní analytické metody využívající přístrojovou techniku.

Požadavky konzumentů piva na senzorickou kvalitu a pestrost nabídky různých druhů stále rostou, což klade stále větší nároky na senzorické posuzování.
Aby byly parametry piva porovnatelné, musí být podmínky a způsob degustace jednotné a jasně dané.

Podmínky degustace a způsob výcviku a výběru posuzovatelů řeší národní a evropské normy, vlastní hodnocení popisuje mezinárodní konvenční metodika a řada odborných cizojazyčných publikací. Na českém trhu však dosud neexistuje žádná ucelená publikace, která by českému čtenáři přiblížila všechny tyto potřebné informace. Kniha „Senzorická analýza piva“ přináší komplexní pohled na problematiku senzorické analýzy piva. Je určena odborníkům v oboru, ale i zájemcům o pivo, kteří se chtějí naučit posuzovat předmět svého zájmu co možná nejobjektivněji. Je rozdělena do devíti kapitol, reflektujících současný stav poznání v teoretické i praktické rovině cizojazyčných publikací.

Výborný studijní materiál pro složení Senzorické zkoušky.

Pro praktickou část můžete zvolit Senzorickou sadu vad nebo Senzorický seminář / Degustační trénink.

Rok vydání: 2017
Počet stran:
146
Vydavatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 978-80-86576-74-9

 
Zpět do obchodu