Senzorická zkouška

Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele

 
Varianta
5 771,70 Kč
Kategorie: Kurzy a semináře
Místo konání: VÚPS Senzorické centrum - Lípová 15, Praha
Čas: 9:30
Jestliže si chce zájemce ověřit své senzorické (degustační) schopnosti, může se přihlásit na senzorickou zkoušku.
Pokud tuto zkoušku úspěšně absolvuje, obdrží od VÚPS  osvědčení  "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva" o způsobilosti provádět senzorické hodnocení piva.
Senzorická zkouška je jednodenní, trvá asi 6 hod.
 

Zkouška pro pivovarské hodnotitele se skládá ze dvou částí.

Ze zkoušky základních senzorických schopností a dále ze zkoušky vnímat a rozpoznat přirozené i cizí chutě a vůně v pivu. Je určena hlavně pro pracovníky v pivovarském oboru.
Po složení zkoušky se vydává osvědčení o způsobilosti provádět základní senzorické hodnocení piva.

Časový harmonogram:
9:30 Sraz účastníků
9:35 Instruktáž účastníků
9:45 Zahájení zkoušek
14:00 Předpokládané ukončení senzorické zkoušky

 

Rámcová náplň (přehled jednotlivých zkoušek):
1) Zkouška rozpoznání základních chutí ve vodě (podle EBC)
2) Zkouška na určení prahových rozdílů chuti ve vodě
3) Pořadový test na určení intenzity vůně (podle EBC)
4) Pořadový test na určení intenzity chuti ve vodě (podle EBC)
5) Zkouška na identifikaci vůně
6) Zkouška rozpoznání 10 základních a cizích chutí a vůní v pivu (podle EBC, mírně modifikovaný)
7) Pořadová zkouška na plnost piva
8) Poznání cizí chutě trojúhelníkovou zkouškou v pivu (podle EBC)
9) Pořadová zkouška na hořkost piva
10) Rozlišení plnosti piva pomocí trojúhelníkové zkoušky
11) Pořadový test na hodnocení intenzity barvy

Zpět do obchodu