Pivo a lepek 5/2020

V letech 2014–2019 byl sledován obsah lepku v pivech z maloobchodní sítě ČR. Celkem bylo analyzováno 361 piv.

Lepek, jinak také gluten, je definován jako bílkovina v endospermu obilného zrna, vzniklá po odstranění škrobu, toxická pro osoby intolerantní na lepek. Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 828/2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům definuje, že označení „bez lepku“ lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.

Předplatné časopisu Kvasný.

 
Zpět do obchodu