Vliv zamrazení piva 3/2020

Článek z časopisu Kvasný 3/2020

Zamražení patří mezi běžné způsoby uchovávání vzorků. Pro ověření vhodnosti tohoto postupu byly v rámci této studie porovnány výsledky analýz v pivu před a po zamražení vzorku u stanovení alkoholu (obj. %), extraktu původní mladiny, barvy, pH, čísla kyseliny thiobarbiturové, celkových polyfenolů, sacharidů, dosažitelného  prokvašení, volného aminodusíku, bílkovinného dusíku pomocí barviva CBB, iso-α-hořkých kyselin, diacetylu, alkoholů a esterů, mastných kyselin, karbonylů a silic a v mladině se analyzoval bílkovinný dusík pomocí barviva CBB a celkové polyfenoly.

 
Zpět do obchodu