O nás

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS)
je jediným výzkumným ústavem v České republice, který se od roku 1887 soustavně věnuje pivovarsko-sladařské problematice.
 
Základní činností je výzkum, vývoj, inovace a zvyšování odborných znalostí široké veřejnosti.
Pracovníci ústavu se vedle výzkumu věnují i kontrole jakosti surovin a finálních výrobků.
V laboratořích se na špičkových přístrojích provádí široká škála analýz (analytické, mikrobiologické, senzorické).
 
Vlastníme špičkové technologické vybavení dvou experimentálních pivovarů, které umožňují provádět experimenty,
pro ověřování či vývoj nových výrobků a technologických postupů.
Odborníci z výzkumného ústavu mohou pomoci při řešení řady Vašich problémů.
Dodáváme některé produkty pro výrobu piva (vhodné pro pivovary, minipivovary i výrobu piva v domácích podmínkách):
jde zejména o pivovarské kvasnice.
Pronajímáme prostory senzorické laboratoře s kompletním zázemím, kde se organizují spotřebitelské testy pro hodnocení potravin.
Vydáváme odborný recenzovaný časopis Kvasný, online časopis Kvasný průmysl
a řadu dalších publikací.
Poskytujeme poradenskou činnosti v oblasti technologií v pivovarství a sladařství, legislativy.
 

Více o našich službách a kvasnicích na stránkách www.beerresearch.cz