Z důvodu proti pandemickému opatření jsou kurzy a semináře pozastaveny.